2020-10-30 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/03e5f81d-42d0-40f1-839a-d280848f2b1a/download/2020-10-30_station_hourly.xlsx

2020-10-30 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 30 Tetor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-10-30 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-10-30 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit