2021-09-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/ff78c8c5-2666-4a6c-9a08-6a2cc9f07e8f/download/2021-09-19_station_daily_average.xlsx

2021-09-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 20 Shtator, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-09-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-09-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit