2021-07-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/fdfe1bda-f9e2-48e6-98d0-c6808842725a/download/2021-07-02_station_daily_average.xlsx

2021-07-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 3 Korrik, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-07-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-07-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit