2020-09-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/fd9f7b28-ce4b-4b0f-bbd7-9065aec02fe1/download/2020-09-22_station_daily_average.xlsx

2020-09-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 20 Tetor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-09-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-09-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit