2020-06-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/fd4481ec-fd22-4f75-96c1-6bf2162b06a8/download/2020-06-18_station_daily_average.csv

2020-06-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 19 Qershor , 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-06-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-06-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit