2019-04-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/fd398e25-f938-4302-8a81-9f1ed24a091e/download/2019-04-04_station_daily_average.xlsx

2019-04-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2019-04-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2019-04-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit