2020-07-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/fa3582d6-5542-499f-ac1d-143634401c2b/download/2020-07-05_station_daily_average.xlsx

2020-07-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 6 Korrik, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-07-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-07-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit