2021-03-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/fa2d1101-18eb-4c04-99ad-e4d3c67cc902/download/2021-03-19_station_daily_average.xlsx

2021-03-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 20 Mars, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-03-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-03-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit