2021-09-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/f86d9f81-9bb7-47a6-904b-5294f1909608/download/2021-09-02_station_daily_average.xlsx

2021-09-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 3 Shtator, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-09-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-09-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit