2020-04-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/f7f9024a-c75d-4071-935d-ddcfac1194f3/download/2020-04-20_station_daily_average.xlsx

2020-04-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-04-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-04-20 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit