2021-10-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/f5d9afa3-d59e-442b-acba-91e66bd53321/download/2021-10-07_station_daily_average.xlsx

2021-10-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 15 Tetor, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-10-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-10-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit