2019-10-29 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/f4e30f30-191b-4ab7-a392-a681942033f5/download/2019-10-29_station_daily_average.xlsx

2019-10-29 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2019-10-29 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2019-10-29 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit