2021-04-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/f2f3118b-afcd-405b-a7e7-1c9457eabb9e/download/2021-04-08_station_daily_average.csv

2021-04-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 9 Prill, 2021
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca License not specified
Emri 2021-04-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-04-08 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit