2020-11-17 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/f1d35f52-140a-45d2-a2be-a545577a0302/download/2020-11-17_station_daily_average.xlsx

2020-11-17 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 18 Nëntor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-11-17 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-11-17 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit