2020-08-29 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/f1561605-a910-4da4-86e3-38b4fa771f82/download/2020-08-29_station_daily_average.xlsx

2020-08-29 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 30 Shtator, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-08-29 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-08-29 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit