2019-02-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/f132c6b7-57fd-48fa-b17a-7dc3b606d195/download/2019-02-11_station_daily_average.xlsx

2019-02-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2019-02-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2019-02-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit