2018-08-17 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/eed74468-34a3-418d-a2cd-859f3805b60e/download/2018-08-17_station_daily_average.xlsx

2018-08-17 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-08-17 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-08-17 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit