2020-08-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/ee768a27-357b-46bb-8b8a-14cab188583c/download/2020-08-18_station_daily_average.xlsx

2020-08-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 30 Shtator, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-08-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-08-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit