2018-07-30 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/ec752bb1-67c8-494d-b934-c75d37615e5e/download/2018-07-30_station_daily_average.xlsx

2018-07-30 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2018-07-30 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-07-30 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit