2020-11-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/ea8c82c7-35bf-47c5-a1ef-2ee755b3f2de/download/2020-11-11_station_daily_average.xlsx

2020-11-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 12 Nëntor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-11-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-11-11 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit