2021-07-31 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/e72c881c-9f75-4625-9a33-da772e69687a/download/2021-07-31_station_daily_average.xlsx

2021-07-31 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 1 Gusht, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-07-31 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-07-31 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit