2020-04-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/e718a304-fc47-423d-841b-dd215ae82545/download/2020-04-19_station_daily_average.xlsx

2020-04-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-04-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-04-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit