2020-10-15 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/e5ac90b9-f05c-481a-af1c-84c06fa63c14/download/2020-10-15_station_daily_average.csv

2020-10-15 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 20 Tetor, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-10-15 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-10-15 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit