2018-09-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/e5104de8-2728-41b7-b816-8f1923f5148c/download/2018-09-01_station_daily_average.xlsx

2018-09-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-09-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-09-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit