2018-09-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/dfe08fc9-432c-4262-95f0-8a3fc1eb4d49/download/2018-09-03_station_daily_average.xlsx

2018-09-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2018-09-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-09-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit