2020-11-14 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/dcd2be15-24ef-418b-8f5e-26de90ed20ab/download/2020-11-14_station_daily_average.xlsx

2020-11-14 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 15 Nëntor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-11-14 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-11-14 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit