2020-05-25 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/da911cdf-4eba-49a2-99c5-479e4411a9f7/download/2020-05-25_station_daily_average.xlsx

2020-05-25 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 26 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-05-25 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-05-25 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit