2020-04-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/d6fde544-be8a-4e7a-a1d4-e0855ed367ac/download/2020-04-19_station_daily_average.csv

2020-04-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-04-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-04-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit