2020-08-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/d6d0e879-c883-42b5-b9e9-8b512fd117f0/download/2020-08-24_station_daily_average.xlsx

2020-08-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 30 Shtator, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-08-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-08-24 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit