2020-05-31 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/d6a7e448-004c-4f3e-a3d1-2b10adec7fda/download/2020-05-31_station_daily_average.xlsx

2020-05-31 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 1 Qershor , 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-05-31 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-05-31 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit