2019-12-28 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/d45976aa-0078-403a-8fe9-f6e16250d22a/download/2019-12-28_station_daily_average.xlsx

2019-12-28 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2019-12-28 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2019-12-28 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit