2020-05-09 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/d0a02a27-a0bd-49a4-8d25-89c8cfa73e78/download/2020-05-09_station_daily_average.xlsx

2020-05-09 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 11 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-05-09 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-05-09 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit