2021-08-27 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/ce80e066-88e2-41a4-88e1-c8d7d1f5e735/download/2021-08-27_station_daily_average.xlsx

2021-08-27 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 28 Gusht, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-08-27 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-08-27 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit