2020-09-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/cc7635e2-c4ac-40b9-a84f-6cbbca66de72/download/2020-09-01_station_daily_average.csv

2020-09-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 19 Tetor, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca License not specified
Emri 2020-09-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-09-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit