2020-03-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/c7eff508-da9c-497a-b249-53277ac1477a/download/2020-03-23_station_daily_average.xlsx

2020-03-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-03-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-03-23 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit