2021-01-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/c333ba02-1783-4cf5-b00e-a344e6f23f5f/download/2021-01-18_station_daily_average.xlsx

2021-01-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Shkurt, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-01-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-01-18 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit