2019-07-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/c257b287-44b4-4469-b11c-a31da69f4c27/download/2019-07-05_station_daily_average.xlsx

2019-07-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2019-07-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2019-07-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit