2018-06-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/c133fa71-68c1-4633-9aec-094d4c3479a0/download/2018-06-12_station_daily_average.xlsx

2018-06-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2018-06-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-06-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit