2019-11-30 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/c0b52785-d3e5-4187-9ed8-866b644a7aab/download/2019-11-30_station_daily_average.xlsx

2019-11-30 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2019-11-30 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2019-11-30 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit