2020-03-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/bde9e242-8f84-47be-8be8-20925b55f18d/download/2020-03-22_station_daily_average.xlsx

2020-03-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-03-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-03-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit