2020-04-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/bd365bd2-3185-4531-a3f7-70e7faccbf5d/download/2020-04-22_station_daily_average.xlsx

2020-04-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-04-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-04-22 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit