2020-06-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/bc985856-290e-49f9-888f-a4d01ce914eb/download/2020-06-01_station_daily_average.xlsx

2020-06-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 2 Qershor , 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-06-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-06-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit