2021-05-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/bbdfe0f8-c928-48c3-a150-89e37a46a89e/download/2021-05-01_station_daily_average.xlsx

2021-05-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 2 Maj, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-05-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-05-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit