2020-10-26 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/b9ead536-61ae-431d-b211-5816e3e3a26d/download/2020-10-26_station_daily_average.xlsx

2020-10-26 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 27 Tetor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-10-26 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-10-26 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit