2020-03-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/b85071cb-6b4c-46a3-bcd3-61c9f73cd9e4/download/2020-03-01_station_daily_average.xlsx

2020-03-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-03-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-03-01 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit