2020-11-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/b73c6832-a59a-4ef9-aba6-2b6be4a6282c/download/2020-11-19_station_daily_average.xlsx

2020-11-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 20 Nëntor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-11-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-11-19 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit