2018-05-14 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/b664d2a4-955e-4c55-b827-26b292a4f947/download/2018-05-14_station_daily_average.xlsx

2018-05-14 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 7 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-05-14 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-05-14 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit