2019-01-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/b4c71d84-c629-488f-bb3d-55e73642dae4/download/2019-01-02_station_daily_average.xlsx

2019-01-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2019-01-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2019-01-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit