2021-01-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/b3e94695-8d1d-4a70-9d12-373196ad2b72/download/2021-01-07_station_daily_average.csv

2021-01-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Shkurt, 2021
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-01-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-01-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit