2021-08-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/18a010f5-8582-4fcd-851d-a6c18e0aff8e/resource/b3b0d40a-d107-447c-ae21-2dceb7945670/download/2021-08-07_station_daily_average.xlsx

2021-08-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 11 Gusht, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-08-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-08-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit